Facet5/ SuperSkills

Communicatie is de essentie om dingen in beweging te krijgen. Het is dus van het allergrootste belang om goed te zijn in het voeren van gesprekken die ertoe doen. De meesten van ons besteden veel tijd aan gesprekken, maar sommigen zijn hier duidelijk effectiever in dan anderen. Zij zorgen ervoor dat hun gesprekken de relatie versterken en productief zijn, in plaats van ‘zonde van de tijd’ en leidend tot een breuk in vertrouwen.

Facet5 combineert de ‘kunst’ van gespreksvoering met de wetenschap over persoonlijkheid. Om als persoon te communiceren met impact en inzicht te krijgen hoe je uitstekende gesprekken voert. Om als leider te inspireren, betrokkenheid te creëren en effectiever te zijn.

Facet5 SuperSkills helpt ook teams om als team effectief te communiceren: hoe bespreek je ideeën, ga je om met meningsverschillen, creëer je onderling vertrouwen? En het helpt organisaties met de gesprekscultuur: zorgen dat jouw organisatie en mensen klaar zijn om effectief om te gaan met een complexe en zeer veranderlijke wereld.

De 5 SuperSkills of Great Conversations

Het goede nieuws is dat gesprekken zijn gebaseerd op een aantal duidelijk te onderscheiden vaardigheden - de 5 SuperSkills – wat betekent dat we er allemaal beter in kunnen worden. Maar dat is nog niet alles: hoe makkelijk we deze SuperSkills inzetten is ook afhankelijk van onze persoonlijkheid.

De 5 SuperSkills:

  • Presence – Onverdeelde aandacht vasthouden
  • Hyperawareness – Jezelf bewust zijn van jouw vooroordelen, overtuigingen en emotionele triggers
  • De-coding – Erachter komen wat de ander werkelijk zegt
  • Voicing – Jouw standpunten uiteenzetten op zo’n manier dat het constructief is en bijdraagt aan het gesprek
  • Flow control – Managen van het gesprek – het begin, midden en einde

Hoe zet je deze tool in?

Het Facet5 SuperSkills rapport en bijbehorende workshops en development guides, kunnen zeer effectief worden ingezet in individuele en leiderschapsontwikkeling, coaching, team- en organisatieontwikkeling. Neem ook een kijkje op www.superskillsofgreatconversations.com als je nieuwsgierig bent.

Zorg dat er binnen uw organisatie optimaal gecommuniceerd wordt en besteed daar aandacht aan.

Neem contact op met Tanja Vlug: 0655196529 / tanja@humancollective.nl