Facet5 SuperSkills

'The performance of an organisation is changed, one conversation at a time'

Wij zijn verantwoordelijk voor hoe we praten. Maar mensen zijn complex. Onze persoonlijkheden kunnen botsen of op z’n minst wrijving veroorzaken. En de gesprekken die we voeren? Tja, die worden soms een rommeltje! Tegelijkertijd weten we dat communicatie hét mechanisme is waarlangs dingen in beweging komen. Dus van het allergrootste belang om supergoed te zijn in het voeren van gesprekken die ertoe doen.

Gesprekken vormen de basis van hoe we communiceren, mensen betrekken, relaties opbouwen en leiden. Facet5 combineert de ‘kunst’ van gespreksvoering met de wetenschap over persoonlijkheid om een unieke oplossing te bieden voor:

Individuen - Communiceren met impact: Krijg inzicht in hoe je gesprekken voert en hoe je hier supergoed in kunt worden.
Leiders - Inspirerende gesprekken: Hoe voer je effectieve en inspirerende gesprekken, creëer je betrokkenheid en word je effectiever als leider?
Teams - Productieve gesprekken: Hoe communiceer je effectief als team: hoe bespreek je ideeën, ga je om met meningsverschillen, creëer je onderling vertrouwen?
Organisaties - Gesprekscultuur: Hoe zorg je ervoor dat jouw organisatie, jouw mensen klaar zijn om effectief om te gaan met een complexe en zeer veranderlijke wereld?

De 5 SuperSkills of Great Conversations

De meesten van ons besteden veel tijd aan gesprekken in de een of andere vorm, maar sommigen zijn hier duidelijk effectiever in dan anderen. Zij zorgen ervoor dat hun gesprekken de relatie versterken en productief zijn, in plaats van ‘zonde van de tijd’ en leidend tot een breuk in vertrouwen.

Het goede nieuws is dat gesprekken zijn gebaseerd op een aantal duidelijk te onderscheiden vaardigheden - de 5 SuperSkills – wat betekent dat we er allemaal beter in kunnen worden. Maar dat is nog niet alles: hoe makkelijk we deze SuperSkills inzetten is ook afhankelijk van onze persoonlijkheid.

De 5 SuperSkills:

 • Presence – Onverdeelde aandacht vasthouden
 • Hyperawareness – Jezelf bewust zijn van jouw vooroordelen, overtuigingen en emotionele triggers
 • De-coding – Erachter komen wat de ander werkelijk zegt
 • Voicing – Jouw standpunten uiteenzetten op zo’n manier dat het constructief is en bijdraagt aan het gesprek
 • Flow control – Managen van het gesprek – het begin, midden en einde

Hoe zet je deze tool in?

Het Facet5 SuperSkills rapport en bijbehorende workshops en development guides, kunnen zeer effectief worden ingezet in individuele en leiderschapsontwikkeling, coaching, team- en organisatieontwikkeling.

Belangrijk om te weten:

 • Facet5 SuperSkills rapport, beschikbaar in 12 talen
 • Basis vormt de Facet5 vragenlijst, beschikbaar in 32 talen
 • Concrete en actiegerichte adviezen om gespreksvaardigheid te versterken
 • Uitgebreide online toolkit met materialen voor geaccrediteerde facilitators
 • Development Guide met concrete activiteiten om het leren te vergemakkelijken
 • Veel content, opgebouwd in modules, om te integreren in trainingsprogramma’s
 • 1-daagse (online) accreditatietraining (klik hier voor meer informatie en actuele data!)

Neem ook een kijkje op www.superskillsofgreatconversations.com als je nieuwsgierig bent.

Wil je van gedachten wisselen over hoe je Facet5 SuperSkills in jouw organisatie, advies- of coachingspraktijk zou kunnen inzetten? Neem contact op met:

Tanja Vlug: 0655196529 / tanja@humancollective.nl