Hieronder staat een overzicht van de meest gestelde vragen gerangschikt op onderwerp en ons antwoord daarop. Als je een vraag hebt die er nog niet bijstaat, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Hieronder staat een overzicht van de meest gestelde vragen met betrekking tot assessment in het algemeen. Als je een vraag hebt die er nog niet bijstaat, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

1.01. Wanneer doe je een (online of face-to-face) assessment?
Een assessment helpt je kandidaten voor een bepaalde functie beter en op basis van meer en geobjectiveerde informatie te selecteren en/of om een inschatting te maken van de kwaliteiten, ontwikkelpunten en het potentieel van nieuwe of huidige medewerkers.

1.02. Kunnen jullie een assessment ook volledig online organiseren?
Ja, dat kan. Tests en vragenlijsten kunnen online worden afgenomen, en indien nodig kan ook een rollenspel of interview online plaatsvinden. Dat laatste is niet ideaal, omdat gedrag in een ‘online’ setting vaak wat minder natuurlijk is dan face-to-face.

1.03. Kan het assessment op onze eigen locatie plaatsvinden?
Jazeker. Indien gewenst organiseren we het assessment op locatie. Humancollective werkt wereldwijd.

1.04. Waaruit bestaat een individueel assessment onderzoek en hoe lang duurt het?
Een individueel assessment onderzoek bestaat normaal gesproken uit een of meer persoonlijkheidsvragenlijsten, een capaciteitentest, een of meer rollenspellen en een interview. Dit is een onderzoek van een dag.

1.05. Hoe lang duurt het voordat wij de resultaten krijgen?
Indien nodig kunnen wij de resultaten mondeling terugkoppelen aan het einde van de dag. Het assessment rapport volgt binnen maximaal 3 werkdagen.

1.06. Hoe krijgt de kandidaat terugkoppeling van de resultaten?
Wij vinden het belangrijk om al tijdens het assessment directe feedback te geven aan de kandidaat. We spreken de uitkomsten van de vragenlijsten en tests met hem of haar door, bespreken de feedback op de rollenspellen en geven aan het einde van de dag een samenvatting van onze observaties en een indicatie van het advies dat we gaan uitbrengen. Daarnaast is het zo dat de kandidaat eerst het assessment rapport ontvangt, waarna hij of zij toestemming geeft om het door te sturen naar de opdrachtgever. Tenzij de kandidaat daar al eerder toestemming toe geeft.

1.07. Kunnen wij een online assessment in eigen beheer doen?
Ja, dat kan. Wij kunnen gebruikers accrediteren voor Facet5 en ToRQ (een van de nieuwste, meest moderne intellectuele capaciteitentests), zodat dit volledig in eigen beheer kan plaatsvinden.

1.08. Kan een individueel assessment onderzoek ook in het Engels plaatsvinden?
Ja, geen probleem!

1.09. In welke talen kunnen jullie online assessments aanbieden?
Facet5 is beschikbaar in 32 talen en capaciteitentests kunnen over het algemeen ook in alle - meer gangbare - talen worden afgenomen.

1.10. Kunnen wij eigen mensen als co-assessor inzetten?
Jazeker! Als je dat overweegt overleggen we graag over de achtergrond, doelstellingen en zullen we de co-assessoren trainen/briefen op hun rol.

11. Uit welke stappen bestaat een individueel of groepsgewijs assessment project?
Een assessment bestaat uit een intakegesprek met de klant (en soms ook met de deelnemer) een of meerdere assessmentdagen, een individuele of groepsrapportage en nagesprek.

Vragen die betrekking hebben op Facet5. Als je een vraag hebt die er nog niet bijstaat, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

2.01. Waarop is Facet5 gebaseerd?
Facet5 is gebaseerd op het Big Five model, dat wereldwijd als standaard geldt voor het in kaart brengen van persoonlijkheid in werksituaties.

2.02. In hoeverre worden de resultaten op de Facet5 beïnvloed door de huidige gemoedstoestand?
De resultaten van Facet5 zijn heel betrouwbaar; dat wil zeggen dat ze niet afhankelijk zijn van de stemming op de dag dat de vragenlijst wordt ingevuld. Extreme gemoedstoestanden kunnen wel invloed hebben op de testresultaten.

2.03. In welke talen is Facet5 beschikbaar?
Facet5 is beschikbaar in meer dan 30 talen, zowel de vragenlijst zelf als de rapportage.

2.04. Is het mogelijk om de Facet5 in de ene taal af te nemen en het rapport in een andere taal uit te draaien?
Ja. De afnametaal en de rapportagetaal zijn onafhankelijk van elkaar.

2.05. Hoe bepaal ik de juiste normgroep?
We adviseren om de context waarbinnen iemand gaat werken als uitgangspunt te nemen, meestal zal dat dus de Nederlandse normgroep zijn.

2.06. Welke normgroepen zijn er?
Er zijn tientallen normgroepen beschikbaar; voor ieder land waar Facet5 gebruikt wordt, maar bijvoorbeeld ook voor specifieke functiegroepen.

2.07. Welke rapportvormen heeft Facet5 en wanneer gebruik ik wat?
Op dit moment zijn de volgende rapportvormen beschikbaar: Het Facet5 profiel (het meest uitgebreide rapport), het Foundation rapport (een iets kortere versie waarin de gemiddelde scores uitgebreid worden beschreven), Spotlight (een rapport specifiek voor coaching), TeamScape (hierin worden individuele profielen gecombineerd), Audition (Vergelijk een persoonlijk profiel met een functieprofiel).

2.08. Wat is de Facet5GPS Webapp?
Dit is een webapplicatie die het mogelijk maakt om profielen met elkaar te delen en te kijken hoe individuen met elkaar samenwerken. Met Facet5GPS is het ook mogelijk om een persoonlijk profiel met een landenprofiel te vergelijken.

2.09. Hoe verhoudt Facet5 zich tot andere persoonlijkheidsvragenlijsten?
Facet5 is gebaseerd op de meest moderne inzichten over persoonlijkheid in werksituaties (Big Five), daarnaast is Facet5 heel makkelijk te gebruiken en beschikt het over uitgebreide rapportagemogelijkheden.

2.10. Wat is er nodig om Facet5 te gaan gebruiken?
Gebruikers moeten deelnemen aan een tweedaagse accreditatieworkshop om met de vragenlijst en het online systeem te leren werken.

2.11. Kan ik meerdere rapporten tegelijk aanmaken?
Facet5 biedt handige mogelijkheden om grote aantallen rapporten tegelijkertijd te genereren.

2.12. Moet ik een Facet5 rapport altijd persoonlijk terugkoppelen?
Ja. Een persoonlijke terugkoppeling is raadzaam en levert voor beide partijen nieuwe informatie op.

2.13. Moet ik de ‘Statistiek’ pagina altijd toevoegen aan het rapport?
Nee, dit hoeft niet, maar het is wel raadzaam om als Facet5 gebruiker de pagina online te bestuderen.

2.14. Moet ik het Facet5 rapport altijd eerst naar de kandidaat toesturen, voordat het feedback gesprek plaatsvindt?
Dit kan, maar beter is het om het rapport tijdens de terugkoppeling aan de deelnemer te overhandigen.

2.15. Wat is het doel van een feedback (terugkoppel) gesprek?
Het gesprek dient om toelichting te geven op het rapport, maar ook om op sommige aspecten door te vragen en extra informatie te verzamelen.

2.16. Wat doe ik als iemand het ‘familie portret’ niet herkent?
In eerste instantie kan worden doorgevraagd op wat de deelnemer niet herkent. Als een persoonlijk profiel afwijkt van het familieportret kan eventueel een tweede familie worden gekozen. Dit kan onder de optie ‘close relatives’ in het online systeem.

Kijk hier als je meer wilt weten over capaciteitentests. Als je een vraag hebt die er nog niet bijstaat, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

3.01. Wat is de relatie tussen opleidingsniveau en intelligentie?
Een score op een intelligentietest wordt vaak uitgedrukt in een opleidingsniveau, maar toch zal een score soms afwijken van het opleidingsniveau van een deelnemer. Een HBO-diploma is dus geen garantie voor denkkracht op HBO-niveau.

3.02. Wat betekent een lage score op een capaciteitentest?
Dit betekent dat een deelnemer vaak meer tijd dan gemiddeld nodig zal hebben om een complexe vraag te analyseren en eerder aan zijn of haar plafond zal zitten.

3.03. Wanneer is het inzetten van een capaciteitentest een goed idee?
Vooral voor jonge mensen met relatief weinig werkervaring is een capaciteitentest een goede voorspeller van werksucces. Ook voor functies waarbij het analyseren van complexe informatie belangrijk is, kan zo’n test worden ingezet.

3.04. Kan je oefenen voor een intellectuele capaciteitentest?
Ja. Vooral voor mensen die nog nooit een dergelijke test hebben gedaan kan oefenen zinvol zijn. Door oefening wordt de score niet hoger, maar het vermindert wel de onbekendheid met een test.

Alle vragen voor jou en jouw team. Als je een vraag hebt die er nog niet bijstaat, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

4.01. Waaruit bestaat een op Facet5 gebaseerde teamsessie?
Facet5 heeft uitgewerkte teamsessies van een halve dag tot en met twee dagen. De precieze inhoud en duur van de sessie kan variëren en is afhankelijk van het specifieke doel van de sessie. We denken graag en kosteloos mee met Facet5 gebruikers over het ontwerpen van een teamsessie.

4.02. Wat levert een Facet5 teamsessie op?
Een teamsessie levert vaak een beter begrip op voor elkaars perspectief en brengt ook duidelijke kwaliteiten en valkuilen aan het licht. Een teamsessie levert een concreet stappenplan op om de samenwerking en de effectiviteit van het team te verbeteren.

4.03. Uit welke stappen bestaat een TeamScape project?
Voorafgaand aan de sessie vindt een intake met de opdrachtgever c.q. teamleider plaats om de doelstellingen te bepalen en vervolgens vinden er individuele terugkoppelgesprekken plaats zodat elk teamlid een goed begrip heeft van zijn of haar Facet5 profiel. Na de sessie kan een vervolg worden gepland om de uitkomsten en actieplannen verder te borgen in de praktijk.

Klantcases

Met behulp van Facet5 Audition hebben we de Learning Agility van medewerkers inzichtelijk gemaakt, met een persoonlijk, op maat gemaakt advies. Als resultaat is de effectiviteit van medewerkers in de organisatie sterk toegenomen.

Meer over deze case

Friends & Partners

De werkende mens gaat ons aan het hart. Maar ook de wereld daaromheen, waarvan wij net als ieder ander deel uitmaken. Wij reserveren daarom graag een deel van onze tijd voor niet-commerciële doelen.

Meer over deze case

Volg

Nieuwsbrief