yourWorQ

Vergroten van werkplezier en preventie van stress: yourWorQ

Iedereen wil energie krijgen van zijn werk en werkomgeving. Dit is belangrijk voor de motivatie van medewerkers, het gevoel van betrokkenheid, maar ook voor werkprestaties en het gevoel dat je het beste uit jezelf kan halen. Kenmerken van het werk en de werkomgeving bepalen in belangrijke mate hoe mensen hun werk beleven. Of ze er energie van krijgen en zich optimaal betrokken en gemotiveerd voelen, of dat het ze juist energie kost.

De online yourWorQ vragenlijst richt zich op hoe medewerkers hun werk en hun werkomgeving beleven en welke impact het op hen heeft. De uitkomsten kunnen op drie niveaus worden gerapporteerd:
Persoon – een beschrijving van de individuele beleving van de kenmerken van het werk, de impact die het heeft op werkplezier en adviezen en tips om hierin verbetering aan te brengen.
Management – een rapport op teamniveau, met een overzicht van hoe medewerkers de verschillende kenmerken van het werk beleven en welke impact het op hun werkplezier heeft. Compleet met adviezen en tips op teamniveau.
Organisatie – Een overzicht over de verschillende teams of afdelingen, met kenmerkende overkomsten of verschillen. Naast een overall score is ook direct zichtbaar hoe teams verschillen in werkbeleving en motivatie.

yourWorQ geeft inzicht en adviezen, aan de hand waarvan de medewerkers en leidinggevenden actie kunnen ondernemen om het werkplezier te vergroten en meer energie te halen uit het werk.

Wat meet yourWorQ?

yourWorQ geeft een overzicht van de 9 belangrijke factoren (gebaseerd op het Job Demands Resources model, van o.a. Schaufeli & Taris, 2013), die van invloed zijn op werkbeleving en stress. Het model beschrijft zes energiebronnen die bijdragen aan werkplezier en het krijgen van energie van je werk. Daarnaast beschrijft het model stressfactoren en persoonlijkheidskenmerken die van invloed zijn op de mate waarin medewerkers stress ervaren. Dat kan per persoon heel verschillend zijn. yourWorQ maakt die verschillen zichtbaar en helpt medewerkers om met meer plezier met hun werk bezig te zijn en minder stress te ervaren.

Belangrijkste kenmerken van yourWorQ

• Richt zich op preventie van werkstress/burnout – vergroten van werkplezier
• Online vragenlijst, vraagt max. 15 minuten om in te vullen
• Rapportage op individueel, team- en organisatieniveau
• Inzicht in motivatoren en stressfactoren
• Concrete adviezen en tips ter verbetering – voor medewerkers, leidinggevenden en directie

Wil je meer weten over de online yourWorQ vragenlijst en hoe je deze binnen jouw organisatie kunt inzetten, neem contact op met Tanja Vlug