Facet5 persoonlijkheidsprofielen van ruim 25 landen

Inzicht in elkaars cultuur

Werken buiten de landsgrenzen levert vaak mooie ervaringen op. Tegelijkertijd merk je dat, ook al zijn de afstanden vaak klein, er grote verschillen zijn in hoe we met elkaar omgaan. Als ik een E-mail stuur naar mijn Engelse collega’s, begin ik steevast met ‘hope you are well’. Bij mijn Nederlandse klanten vertel ik gewoon wat ik wil vertellen…

Het leuke van werken in een internationale omgeving is dat je iets leert van de beelden die we van elkaar hebben. Nederlanders worden vaak omschreven als direct, kort door de bocht of gewoonweg lomp. ‘Jullie zijn anders’, hoor ik dan. Maar de Koreanen zijn ook anders, net als de Amerikanen, Denen en Duitsers. Dat hebben ze me zelf verteld.

Sommige van onze klanten werken in veel verschillende landen en met multiculturele teams. Inzicht in elkaars cultuur kan dan helpen om de samenwerking makkelijker te maken.

We hebben die verschillen en overeenkomsten onderzocht in ons National Character onderzoek. We verzamelden meer dan 50.000 Facet5 persoonlijkheidsprofielen uit ruim 25 landen en vergeleken de landen op de vijf factoren van Facet5: Wilskracht, Energie, Affectie, Beheersing en Emotionaliteit.

Deelnemende landen waren: Australië, Brazilië, Bulgarije, Canada, China, Zweden, Denemarken, Duitsland, Turkije, Griekenland, Hong Kong, Hongarije, India, Ierland, Spanje, Rusland, Italië, Japan, Korea, Litouwen, Maleisië, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Singapore, Engeland en de Verenigde Staten.

Laten we eens kijken naar de meeste opvallende resultaten:

Op de factor Wilskracht (assertiviteit en onafhankelijkheid of juist flexibel en democratisch) scoren de Duitsers het hoogst (lees wel; in de vergelijking met andere landen, niet alle Duitsers zijn zo). Duitsers zijn er, meer dan mensen uit andere landen, op gericht om de leiding in handen te nemen en de discussie op te zoeken. Hong Kong en Japan zitten aan het andere eind van de schaal.

Energie (enthousiast, naar buiten gericht) is kenmerkend voor een aantal Scandinavische landen, Japan, Korea en Hong Kong komen naar voren als meer rustig en introvert.

Een hoge score op Affectie (hulpvaardigheid, vertrouwen) is typisch voor China en Italië. Hoge scores geven ook het belang weer dat aan de groep wordt toegekend. (Guanxi is het Chinese woord voor een relatienetwerk, waarbinnen men elkaar vertrouwt en zaken doet). Een van de laagst scorende landen is Rusland, maar ook in Nederland is men zakelijker en wat minder ‘zacht’ dan in veel andere delen van de wereld. Denk bijvoorbeeld aan de procedure voor het opvangen van vluchtelingen, die tot een van de strengste in Europa behoort…

Nederland is kampioen in het soepel interpreteren van regels en procedures. Van oudsher zijn we een land dat erg op individuele vrijheid en creativiteit is gesteld. In landen als Spanje, China en India zijn traditie en voorschriften veel belangrijker.

Ons land hoort ook bij de laagste scores op de factor Emotionaliteit (spanning ervaren en bezorgdheid). In ons land wordt het maken van fouten gezien als een leermoment, terwijl dat voor de gemiddelde Koreaan veel moeilijker is. Een blik op de huidige formatieperiode zegt genoeg over hoe snel fouten in Nederland worden vergeven…

Wat kunnen we nu met deze inzichten?

Je mag veronderstellen dat de manier waarop wij in Nederland zakendoen, niet in alle landen goed zal vallen. Het voordeel is dat we duidelijk zijn, pragmatisch en vlot. Maar onze directe aanpak wordt door veel partners in Azië gezien als te kort door de bocht. De tijd nemen om elkaar te leren kennen is daar het devies, en het helpt als je Mandarijn leert. De waarde van regels en traditie is in veel landen veel groter dan in Nederland en dat negeren levert je een behoorlijk nadeel op.

Wat dichter bij huis is het interessant om te kijken naar het werken in een multicultureel team. Ondanks de verschillen tussen landen kunnen de verschillen tussen individuen nog veel groter zijn. Begrijpen en accepteren dat je vanuit een verschillend perspectief naar dezelfde situatie kan kijken, maakt de samenwerking makkelijker. Hoe kun je nou een goed inzicht krijgen in die verschillen?

Je collega beter begrijpen

Facet5 heeft hiervoor een praktische webapplicatie ontwikkeld: MyFacet5. In je eigen online omgeving kun je collega’s uitnodigen om je Facet5 profiel te delen. Je ziet direct waar de kwaliteiten liggen in de samenwerking, maar ook de mogelijke risico’s en valkuilen. Door te wisselen van perspectief kun je bovendien vanuit het gezichtspunt van de ander naar jouw eigen gedrag kijken; leerzaam! Een extra mogelijkheid is om je eigen profiel te vergelijken met de gemiddelde scores van meer dan 40 landen. Handig wanneer je jouw buitenlandse collega wat beter wilt leren begrijpen, een veranderingsprogramma wilt doorvoeren in een ander land of gewoon iets over je eigen zienswijze wilt leren.

...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!