Diversiteit en inclusie

Op het schoolplein in het dikwijls een aandachtspunt: niemand buitensluiten. Binnen organisaties is het niet anders. Onderzoek laat al jaren zien dat diversiteit en inclusie leiden tot betere resultaten op het gebied van innovatie, winstgevendheid en betrokkenheid. Toch is het voor veel organisaties en teams nog niet zo makkelijk om diversiteit ook echt te laten werken. Hoe voorkom je dat het divers talent dat met veel moeite is geworven toch weer verdwijnt door de achterdeur?

De twee kanten van inclusiviteit

Inclusiviteit is het resultaat van werkelijk benutte diversiteit. Het vraagt om inspanning aan twee kanten:

– De meerderheid moet beseffen dat ze de meerderheid (inner group) is en onbewust bepalen wat de normale gang van zaken is. Zij moet ruimte geven om dingen anders te doen. Iets in twijfel trekken wat altijd normaal leek. Aangaan van iets nieuws. Iets waarbij succes minder voorspelbaar lijkt. Dat voelt soms als falen. Dat vraagt lef.

– De minderheid zal naar voren moeten stappen en ruimte durven innemen met hun unieke kwaliteiten. Dat voelt vaak alleen, want niemand is graag de uitzondering. Ook dat vraagt lef.

Bij Humancollective geloven we dat inclusiviteit alleen kan ontstaan als beide bewegingen tegelijkertijd plaatsvinden vanuit openheid en verbinding. Het potentieel benutten dat diversiteit te bieden heeft. Diversiteit gaat tenslotte om wat ons verbindt, niet om wat ons scheidt.

Werken aan diversiteit en inclusie

Wij ondersteunen organisaties in deze beweging aan beide kanten. Dat doen we met een mix aan workshops, training en consultancy. Gericht op het realiseren van:

  • Inclusief leiderschap
  • Een inclusieve cultuur
  • Succes voor vrouwelijk talent

“Don’t tolerate me as different, accept me as spectrum of normality” (Ann Northrop)”

Hoe wij werken:

  • Wij werken altijd incompany, afgestemd op de taal, toon en ambitie van onze klanten
  • Alles wat we doen is interactief en brengt mensen met elkaar in gesprek. Denk aan luistersessies, workshops en (online) trainingen gericht op bewustwording
  • Onze grondhouding is waarderend onderzoeken
  • We vertalen (neuro)psychologische inzichten naar de werkvloer
  • We koppelen denken aan doen; Alleen bewustwording is niet genoeg om tot verandering te komen. We koppelen inzichten aan acties en oefenen met nieuw gedrag tot het inslijt.
U hebt het lef om dingen anders te doen. En de overtuiging dat diversiteit en inclusie de organisatie of het team veel zal brengen. Neem dan contact op met:

Petra van Tol
0654327177
petra@humancollective.nl

MEER OVER PETRA
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!