Facet5 accreditatie

Om Facet5 te kunnen gebruiken, moet je hebben deelgenomen aan een 2-daags Accreditatieprogramma onder leiding van een Facet5 trainer. De training gaat in op de achtergrond en ontwikkeling van Facet5, de vergelijking met andere instrumenten die op de markt verkrijgbaar zijn, wat de factoren zijn en wat hun belang is in het beschrijven en begrijpen van verschillen in gedrag. Er ligt eveneens veel nadruk op het interpreteren en terugkoppelen van profielen, met veel oefen- en feedbackmogelijkheden tijdens de training.

De training wordt als intensief, leuk en zeer interactief ervaren, en deelnemers zijn daarna in staat om profielen te interpreteren en terug te koppelen aan kandidaten, en hebben ook een grotere kennis van persoonlijkheids-assessment in het algemeen en het toepassen ervan in werksituaties, ter ondersteuning van het bereiken van organisatie-doelstellingen.

Wie zouden moeten deelnemen en wat levert het op?

De training staat open voor iedereen die werkzaam is in Human Resources, Organisatieontwikkeling, Coaching, Psychologie, Leiderschapsontwikkeling of relateerde gebieden. Er is geen specifieke kennis of ervaring vereist, alhoewel een gezonde nieuwsgierigheid wel helpt. Bij inschrijving is er enige ‘pre-reading’ vereist, maar dit is niet ingewikkeld of omvangrijk. Na de training zijn deelnemers in staat Facet5 profielen te begrijpen en terug te koppelen, en kandidaten en opdrachtgevers effectief bij dat proces te betrekken. Ze zijn ook in staat hun eigen Facet5 afnames te organiseren en hun eigen rapporten te downloaden vanuit het systeem. Deelnemers hebben toegang tot onderzoek en tools die hen ondersteunen bij het gebruik van Facet5 nadat ze zijn geaccrediteerd.

Data en kosten

Ben je geïnteresseerd om je Facet5 Accreditatie te behalen in 2021? Accreditatietrainingen worden wereldwijd georganiseerd. Zie ook www.facet5global.com. Veel organisaties kiezen voor een in company training, waarin je samen met collega’s alles leert over Facet5 en de toepassing binnen jouw eigen organisatie.

Daarnaast organiseren we in 2021 een vijftal open trainingen (online of op locatie Amsterdam) op:

  • 11 & 12 februari
  • 29 & 30 april
  • 6 & 7 juli
  • 21 & 22 september
  • 9 & 10 december

De kosten voor een open Facet5 accreditatietraining bedragen € 1500 per deelnemer, exclusief BTW, inclusief alle materialen en twee Facet5 rapporten om het geleerde in de praktijk te kunnen oefenen.

Voor meer informatie en/of inschrijving: stuur een email naar info@humancollective.nl.