‘Facet5 heeft echt een enorme impact op onze inclusieve organisatie’

Dit zei Annemiek Dresen, oprichter en directeur van NewBees, onlangs tegen ons. Wij waren uiteraard benieuwd hoe dan?

We spreken met Annemiek Dresen en operationeel directeur Dorien Marres over wat Facet5 betekent voor hun inclusieve organisatie.

NewBees werkt aan een inclusieve wereld en werkvloer. Dat doen ze door nieuwkomers directe deelname in de samenleving en praktische begeleiding naar werk te bieden, en door werkgevers te begeleiden bij de praktische invulling van een inclusievere werkvloer. NewBees gelooft namelijk in een inclusieve samenleving waar gelijkwaardigheid centraal staat. En waar ruimte is voor het benutten van talent, ongeacht waar je vandaan komt. NewBees gebruikt inmiddels al een jaar of 7 Facet5 in het sollicitatieproces, in teamsessies om elkaar beter te leren kennen en begrijpen en bij de aansturing van medewerkers.

In het gesprek geven Annemiek en Dorien aan dat ‘Facet5 enorm bijdraagt aan het bouwen aan een inclusieve organisatie’: Het gesprek over persoonlijkheid nodigt uit om verder te kijken dan culturele en taalverschillen. Het voorkomt ‘hokjesdenken’. Het neutrale, niet-normatieve taalgebruik in de rapporten en het uitgangspunt dat sterke kanten en valkuilen aan beide kanten van het spectrum te vinden zijn, stuurt het gesprek al snel in de richting van rollen en de ‘fit’ met bepaalde aspecten van jouw persoonlijkheid. Het uitgangspunt is gelijkwaardigheid, en dus ook de vraag hoe je elkaar kunt aanvullen in een team.

Annemiek: ‘Als we geen instrument als Facet5 zouden gebruiken, lopen we het risico dat we met te veel ‘bias’ naar elkaar kijken waardoor het lastiger wordt om samen te werken met mensen die ‘anders’ zijn. En dat geldt overigens ook voor de samenwerking tussen Dorien en mij: we vullen elkaar uitstekend aan, maar zonder onze verschillen inzichtelijk te hebben gekregen door middel van Facet5, was er ongetwijfeld meer wederzijdse irritatie ontstaan in onze samenwerking.’

Als het gaat over de selectie van nieuwe medewerkers voor NewBees: ‘Hoewel we niet op een specifiek profiel werven, en we hele verschillende mensen en persoonlijkheden in het team hebben, merken we toch dat de factor Affectie hetgeen is dat ons bindt. Kijken naar wat de ander nodig heeft; zorgen dat alle perspectieven worden gehoord.’

Samenvattend heeft Facet5 op drie manieren bijgedragen aan de inclusieve organisatie van NewBees:

  • Kijken naar wat ons bindt en hoe we elkaar aanvullen in plaats van hoe we van elkaar verschillen
  • Voorkomen van bias en ‘hokjesdenken’ door elkaar beter te leren kennen
  • Verder kijken dan culturele en taalverschillen

Over NewBees

Sinds de oprichting in 2016 telt NewBees inmiddels een kleine 70 medewerkers, verspreid over 8 regionale teams, NewBees INC (adviseren werkgevers bij het bouwen van een veilige en inclusieve werkvloer) en een klein overkoepelend team. Zij doen hun werk voor de nieuwkomers, gemeenten (inburgerings- en participatietrajecten) en werkgevers (bouwen van een inclusieve werkvloer). Hier lees je meer over wat NewBees doet.

Wil je meer weten over hoe Facet5 jouw organisatie kan helpen in het bouwen van een inclusieve organisatie, neem dan contact met ons op! We vertellen je er graag meer over.

...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!