Future Skills – hoe blijf je als mens relevant?

mens uniek

Wat maakt de mens uniek?

**Wat maakt ons als mens onmisbaar in de wereld van digitalisering, AI en robotisering?** Wat kunnen wij beter? Waar zijn we als mens uniek in?
Dat zit hem niet in IQ en kennis. Niet in ratio. Waar wij als mens echt het verschil mee zullen blijven maken is ons vermogen om contact te maken, ons in te leven in de ander en ons gedrag hierop aan te passen. Wij zijn in staat om de ander blij te maken, zich gehoord te laten voelen of te erkennen. Het tegenovergestelde kunnen we ook heel goed: de ander boos, bang of verdrietig maken of hopeloos frustreren.

Wat maakt het verschil hierin?

Wat maakt het verschil tussen een ‘great conversation’ of een ‘broeihaard voor gedoe’. De sleutel tot succes ligt in de ontwikkeling van die andere vormen van intelligentie: Emotionele en sociale intelligentie. Bij EQ gaat het om de volgende vijf eigenschappen c.q. competenties:

  • zelfbewustzijn – weten wat jou drijft, wat jouw triggers zijn en typische reacties op anderen en weten wat het effect is van jouw gedrag op anderen
  • zelfbeheersing – het kunnen reguleren van jouw emoties: met verandering en conflicten om kunnen gaan
  • empathie – je kunnen inleven in de gevoelens, belangen, perspectieven van de ander
  • motivatie – intrinsieke motivatie, doelen nastreven en daarin volharden ondanks tegenslagen, kunnen afzien
  • sociale vaardigheden – effectieve gesprekken voeren en relaties kunnen opbouwen door emoties van de ander en van jou zelf goed te begrijpen. Specifieke vaardigheden zijn o.a. actief luisteren, verbinding maken met de ander, verbale en non-verbale communicatie, leiderschap.

Het besteden van aandacht aan emotionele en sociale intelligentie en vaardigheden wordt alleen nog maar belangrijker: bij de selectie van nieuwe medewerkers, in de aandacht die het krijgt in trainings- en ontwikkelingsprogramma’s, bij het benoemen van nieuwe leidinggevenden die in staat zijn deze kwaliteiten bij hun medewerkers aan te spreken en verder te ontwikkelen. Een hoog niveau van EQ draagt bij aan een hogere engagement, beter peoplemanagement en een betere klantbeleving.

In onze teamworkshops, skills- en leiderschapstrainingen en coaching komen deze onderwerpen uitgebreid aan bod. Daarnaast heeft Facet5 een nieuwe rapportvorm ontwikkeld, gebaseerd op de vijf SuperSkills of Great Conversations. Dit rapport geeft een mooi inzicht in jouw verwachte sterke kanten en ontwikkelpunten ten aanzien van deze SuperSkills, op basis van jouw persoonlijkheid. Zie ook  humancollective.nl/modern-leiderschap-en-de-kunst-van-het-voeren-van-goede-gesprekken/ en download hier een SuperSkills voorbeeldrapport.

...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!