Hoe Facet5 organisatieverandering en -ontwikkeling ondersteunt

Aanleiding

Onze opdrachtgever (een goede doelen organisatie die alles op alles zet om ziekte in de toekomst te voorkomen en kwaliteit van leven met de ziekte te verbeteren) formuleert een lange termijn toekomstvisie waarmee nog meer impact gemaakt kan worden met de beschikbare middelen. Maar wat vraagt dit van onze manier van samenwerken en leiderschap?

Wat was de vraag?

Help ons om iedereen bewust te maken van de nieuwe visie en met elkaar de brug te bouwen waar we over lopen. Welke houding en vaardigheden vraagt dit van alle medewerkers, professionals en leiders en hoe ondersteunen we de ontwikkeling van onze mensen?

Onze aanpak in nauwe samenwerking met onze klant:

 • Visie vertaald naar 1A4 met 5 concrete pijlers van de verandering.
 • Opleiden van interne coaches zodat zij een rol kunnen spelen in het programma (faciliteren van workshops en intervisie en Facet5 geaccrediteerd)
 • (online) workshops waarin we samen met interne facilitators de nieuwe koers tot leven brengen en vertalen naar gedrag en behoeften o.g.v. leiderschap
 • 1-op-1 gesprekken over persoonlijke ontwikkeling; ‘wat is mijn koers?’
 • (online) workshops met leidinggevenden waarin we het ondersteunend leiderschap samen uitwerken
 • Ontwikkelen en uitvoeren van:
  • Training MT Leidinggeven aan de verandering
  • Training Leidinggevenden en alle medewerkers: Persoonlijk leiderschap en Effectief samenwerken
  • Cultuuranalyse aan de hand van Facet5

Wat is er gerealiseerd?

 • Iedereen begrijpt zijn individuele bijdrage aan de koers
 • Men is zich bewust van de kwaliteiten als individu en als team en ziet waar de ontwikkelpunten liggen
 • Men is zich bewust van de eigen (belemmerende) overtuigingen (die gedrag sturen)
 • Er zijn vaardigheden aangeleerd om effectiever en resultaatgerichter samen te werken
 • Interne ambassadeurs ontwikkelen eigen initiatieven om het onderwerp levend te houden en als organisatie te blijven ontwikkelen.

#facet5 #organisatieontwikkeling #maakhetpersoonlijk #eigenregie #persoonlijkleiderschap #zelfbewust #visieimplementatie

...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!