Organisatieontwikkeling door selectie op andere competenties

Aanleiding

Onze klant is een grote, industriële multinational met een kleine 200.000 werknemers in ruim 50 landen. De inkoopafdeling wijzigt de strategische koers. De koerswijziging is ingegeven door een besparingsdoelstelling van enkele honderden miljoenen euro. Om dit te bereiken, valt het besluit de inkoopstrategie te wijzigen. Er moeten meer duurzame, lange termijn partnerships met leveranciers worden afgesloten. Dit vraagt van de inkopers een hoger niveau en een andere aanpak. Concreet: de juiste intellectuele eigenschappen, de juiste persoonlijkheidsstructuur en het juiste natuurlijke gedrag.

“We halen nu duidelijk een ander niveau mensen binnen”

Klantvraag

Hoe vinden we die mensen, in- en extern, en hoe verzekeren we onszelf ervan dat zij zich op de juiste manier ontwikkelen? Humancollective hielp deze klant aan een kosteneffectieve oplossing op maat.

Waar bestond de oplossing uit?

We kwamen erop uit dat we medewerkers moesten gaan selecteren op basis van het Learning Agility concept. Humancollective heeft vervolgens een online assessment ontwikkeld, bestaande uit drie intellectuele capaciteitentesten en een maatwerk Facet5-profiel. Daarmee konden zowel de bestaande medewerkers als nieuwe kandidaten op het nieuwe profiel worden geselecteerd. Een oplossing op maat, tegen relatief weinig kosten.

Wat heeft het opgeleverd?

Om de HR-directeur aan te halen: “We halen nu duidelijk een ander niveau mensen binnen. Dat is voor iedereen zichtbaar. Voorheen was het gebruikelijk dat één van onze fabrieken een kandidaat naar voren schoof voor een inkoopfunctie. Die persoon werd het dan meestal ook gewoon. Nu is er een objectieve maatstaf om ja of nee te zeggen tegen een kandidaat. De organisatie accepteert dat.”

En verder?

“We hebben het gewenste opleidingsniveau verhoogd naar Master. Je hoeft een dergelijke opleiding niet per se doorlopen te hebben, zolang uit de test maar blijkt dat je wel dat niveau hebt. Dat is zeker voor kandidaten uit armere regio’s een groot pluspunt. Zij hebben vaak niet het geld gehad om een dure opleiding te volgen, maar kunnen het niveau wel aan. Als verder alle seinen op groen staan, nemen we zo iemand aan. Maar het werkt ook andersom. Bij iemand met de juiste titel kan uit de test blijken dat hij feitelijk niet het juiste niveau heeft.”


#learningagility #Facet5 #organisatieontwikkeling #selectie

...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!