S van Status: Wees bewust van je positie als leider en de impact van jouw gedrag!

Sociale veiligheid is essentieel voor high performing teams. Zonder veiligheid kan je niet leren van fouten en zullen je teamleden niet optimaal presteren.

Jij als leider speelt hierbij de sleutelrol! Bij Humancollective zien we het SCARF-model van David Rock (Neuroleadership Institute), een praktisch model is om te gebruiken voor zowel leiders als teamleden. Het model geeft inzicht in vijf dimensies die bijdragen aan het gevoel van veiligheid waar jij als leider invloed op hebt. Ook helpt het model om te reflecteren op behoefte wanneer iemand stress of onveiligheid ervaart. Wat ontbreekt er? Wat heb ik nodig om me veiliger te voelen?

In deze serie lichten we telkens een letter van het SCARF-model uit. In deze blog lees je meer over de S van Status.

S van Status: Wees bewust van je positie als leider en de impact van jouw gedrag!

Status: Hoe belangrijk en gerespecteerd voel ik me ten opzichte van anderen?

Als leider heb je vanuit je positie een machtsafstand ten opzichte van je teamleden. Dit maakt dat de boodschappen die je uitdraagt, zowel positief als negatief, veel impact hebben. Hier zijn 3 tips om de machtsbalans te beïnvloeden:

  1. Wees bewust van je woordgebruik en de manier waarop je communiceert. Verduidelijk je intenties (ondertitel wat je zegt met je intenties) en vertel het op een rustige respectvolle manier. Zeker stemverhef of verbale agressie kan veel impact hebben vanuit een machtspositie. Geef ruimte voor vragen en check of je boodschap juist wordt begrepen.
  2. Moedig een cultuur van open communicatie aan, waarin werknemers zich vrij voelen hun mening te uiten zodat jullie samen kunnen leren. “Mijn deur staat altijd open..” is niet uitnodigend genoeg; De drempel kan heel hoog zijn. Zoek als leider je mensen op, vraag om feedback. Herhaal regelmatig de intentie om samen te leren.
  3. Praise publicly, criticize privately. Toon je waardering voor je teamleden gerust in de groep. Je kunt mensen figuurlijk optillen met complimenten. Bewaar je negatieve feedback bij voorkeur voor een 1 op 1 gesprek. Wil je als team leren van fouten, vraag dan of je teamlid zijn of haar lessons learned zelf wil inbrengen in het team.

Wil je als leider onderzoeken wat je kunt doen om de sociale veiligheid in je team te vergroten? Hier lees je meer over wat wij kunnen betekenen op het gebied van sociale veiligheid. Of neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!