Diversiteit en inclusie

Het is de nachtmerrie van iedere leider; op een dag krijg je ‘signalen’ van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. In de wandelgangen, een concrete melding of in een jaarlijkse survey blijkt dat iemand zich slachtoffer voelt van ongewenst, ongepast, intimiderend of discriminerend gedrag van een collega, klant of leider. Hoe zorg je dat je hier op de juiste wijze mee omgaat, dialoog stimuleert en het in de toekomst voorkomt?

Verschil sociale veiligheid en grensoverschrijdend gedrag

Sociale veiligheid en Grensoverschrijdend gedrag zijn twee termen die dikwijls samen gebruikt worden. Een sociaal veilige cultuur is een studie of werkomgeving waarin iedereen zichzelf kan zijn, zich kan uitspreken, kan bijdragen, fouten kan maken zonder de angst voor uitsluiting en negatieve consequenties. Inclusie is een belangrijk onderdeel van een sociaal veilige cultuur.

Grensoverschrijdend gedrag is gedrag richting een ander dat opgevat kan worden als discriminerend, kleinerend, intimiderend, … in de ogen van die ander.

Of gedrag grensoverschrijdend is, dat is niet altijd even duidelijk. Die hand op de schouder, een leuk bedoelde grap, verheven stemmen tijdens een discussie, opbouwend bedoelde kritiek in een meeting: Voor de een is het heel normaal, voor de ander gaat het veel te ver. Zowel slachtoffers, daders als omstanders hebben hun eigen grenzen en eigen ‘normaal’.

Dit vraagt dus om een open cultuur waarin je hierover in gesprek kunt, elkaar grenzen respecteert en je eigen biases kent rondom wat ‘toch normaal is’. Daarnaast vraagt het van de organisatie duidelijke kaders; Dit is gedrag dat we wel/niet tolereren en dit gebeurt er in geval van.

Werken aan een open sociaal veilige cultuur

Een sociaal veilige cultuur garandeert niet dat grensoverschrijdend gedrag nooit meer voorkomt. We blijven tenslotte allemaal mensen en fouten maken kan gebeuren. Het zorgt er wel voor dat mensen zich uit kunnen en durven spreken, daders feedback ter harte nemen, er consequenties volgen waar nodig en dat het team blijft leren om zo prettig mogelijk samen te werken.

Werken aan sociale veiligheid en handelen op grensoverschrijdend gedrag: Wat doen wij? Afhankelijk van uw vraag kunnen we (een selectie van) onderstaande stappen nemen.

  • Analyse van wat er speelt door middel van een survey of interviews
  • Inzicht geven. Middels interactief theater laten we zien wat grensoverschrijdend gedrag en sociale (on)veiligheid is en wat er speelt in uw organisatie
  • Trainen van vaardigheden voor omstanders, daders en slachtoffers
  • Trainen van leiders
  • Creëren van duidelijk organisatie kaders rondom (on)wenselijk gedrag
  • Creëren van duidelijk processen voor melding
Klaar om als leider de volgende stap naar inclusiviteit te maken? Neem dan contact op met:

Petra van Tol
0654327177
petra@humancollective.nl

MEER OVER PETRA
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!