C van Certainty: Creëer een klimaat van zekerheid als leider!

Sociale veiligheid is essentieel voor high performing teams. Zonder veiligheid kan je niet leren van fouten en zullen je teamleden niet optimaal presteren.

Jij als leider speelt hierbij de sleutelrol! Bij Humancollective zien we dat het SCARF-model van David Rock (Neuroleadership Institute), een praktisch model is om te gebruiken voor zowel leiders als teamleden. Het model geeft inzicht in vijf dimensies die bijdragen aan het gevoel van veiligheid waar jij als leider invloed op hebt. Ook helpt het model om te reflecteren op behoefte wanneer iemand stress of onveiligheid ervaart. Wat ontbreekt er? Wat heb ik nodig om me veiliger te voelen?

In deze serie lichten we telkens een letter van het SCARF-model uit. In deze blog lees je meer over de C van Certainty.

C van Certainty: Creëer een klimaat van voorspelbaarheid als leider!

Zicht hebben op wat er gaat gebeuren en weten wat er van je verwacht wordt… zekerheid is een essentieel aspect voor sociale veiligheid op de werkvloer. Onzekerheid leidt tot stress. Als leider is het jouw verantwoordelijkheid om een klimaat van zekerheid te creëren, waarin je teamleden weten wat er van ze verwacht wordt en wat ze van jou kunnen verwachten . Hier zijn vijf van onze tips:

1️. Wees heel concreet over wat je van mensen verwacht. Mensen willen het graag goed doen. Aan jou de taak om helder te maken wanneer het goed is. Dit kun je toepassen aan het begin van een meeting of gesprek. Wanneer en op welke wijze kunnen mensen bijdragen. Nodig uit tot het delen van (afwijkende) meningen. Maar concrete verwachtingen is ook essentieel bij het starten van een taak. Zorg voor heldere verwachtingen en de passende mate van autonomie voor je teamleden. Ken hierbij heel goed je eigen neigingen om (ongepast) te micro-managen, mensen in het diepe te gooien of aan te nemen dat we elkaar toch wel begrijpen. Aannames zijn, ook hier, de bron voor teleurstelling en onzekerheid.

2. Wees ook concreet en voorspelbaar in wat mensen van jou mogen verwachten. Hoe ga je om met fouten die gemaakt worden? Hoe ontvang jij feedback? Hoe treed je op in geval van ongewenst gedrag? Grilligheid in jouw gedrag maakt onveilig.

3. Wees consequent in je gedrag. Open deur misschien maar punt 1 en 2 dragen alleen bij aan veiligheid als mensen op je kunnen rekenen in het handhaven met positieve en negatieve feedback. De cultuur wordt bepaald door het gedrag dat wordt gestimuleerd en getolereerd.

4. Hou je teamleden geïnformeerd. Zeker in tijden van verandering (en wanneer is dat nou niet 😉 is het belangrijk dat je mensen blijft informeren. Ook als er nog geen nieuws of dingen nog onduidelijk zijn. Blijf delen wat je wel weet.

5. Wees inclusief in je communicatie. Zorg dat je iedereen informeert of maak heel duidelijk waarom sommigen wel en anderen niet in een mail- of appgroep zitten. Niets maakt zo onzeker als het gevoel dat je niet in de loop van informatie zit! “Oooohw, hadden ze jou dat niet verteld dan?” geeft iedereen een naar onderbuikgevoel toch?

Wil je als leider onderzoeken wat je kunt doen om de sociale veiligheid in je team te vergroten? Hier lees je meer over wat wij kunnen betekenen op het gebied van sociale veiligheid. Of neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!