F – Fairness: Het belang van eerlijkheid en rechtvaardigheid

Bij Humancollective zien we het SCARF-model een praktisch model is om te gebruiken voor zowel leiders als teamleden. Het model geeft inzicht in vijf dimensies die bijdragen aan het gevoel van veiligheid waar jij als leider invloed op hebt. Ook helpt het model om te reflecteren op behoefte wanneer iemand stress of onveiligheid ervaart. Wat ontbreekt er? Wat heb ik nodig om me veiliger te voelen?

We sluiten we deze serie van vijf af met:
F – Fairness: Het belang van eerlijkheid en rechtvaardigheid. Krijg ik evenveel waardering, aandacht en kansen als anderen?

Zo alert als kleine kinderen zijn op een gelijke behandeling als hun broertjes en zusjes zo scherp zijn we als volwassenen nog steeds als het gaat om aandacht en beloning en kansen van onze leidinggevende.

Hoe hou ik het als leider eerlijk?

Zo doe je dat:

1. Verdeel taken en verantwoordelijkheden op een eerlijke en evenwichtige manier, zodat alle teamleden gelijke kansen krijgen om zich te ontwikkelen en bij te dragen. Wees je bewust van ‘favorieten’ in je team. De short list van mensen die je vaak om een gunst of hun mening vraagt. Dit is voor overige teamleden voelbaar en kan ze achtergesteld laten voelen. Verdeel de ‘air-time’ tijdens meetings eerlijk onder alle teamleden.
2. Zorg ervoor dat beloningen en erkenning op een rechtvaardige manier worden toegekend, bijvoorbeeld door een prestatiegericht beloningssysteem te implementeren op basis van meetbare criteria. Verschillen moeten uitlegbaar zijn. Zie ook de C van Certainty.
3. Zorg dat je zicht hebt op je onbewuste vooroordelen. Deze zorgen ervoor dat je mensen, ondanks de beste intenties, onterecht aanstelt of afwijst en doen geen recht aan de kwaliteiten die mensen in te brengen hebben.

Wil je als leider onderzoeken wat je kunt doen om het eerlijk te houden binnen het team? Hier lees je meer over alles wat we voor je kunnen betekenen op het gebied van leiderschapsontwikkeling. Of neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!