Inclusieve cultuur

Elk team en elke organisatie heeft zijn eigen manier van werken en samenwerken. Soms expliciet, vaak impliciet. Dat maakt een team vaak ook succesvol, iedereen begrijpt elkaar.

Maar het kan ertoe leiden dat mensen met een andere stijl, kwaliteit of afkomst zich niet welkom of gewaardeerd voelen. Daarmee gaat veel inzicht, plezier en potentieel verloren. Hoe laat je diversiteit werken? Hoe benut je het potentieel en maak je het team nog succesvoller?

Diversiteit op de werkvloer

Werken aan inclusiviteit maakt dat de diversiteit op de werkvloer ook echt wordt benut. Een cultuur creëren waarin iedereen zichzelf kan zijn en optimaal kan bijdragen. Het leidt tot betere besluiten en teamleden die zich gewaardeerd voelen. Het leidt simpelweg tot betere resultaten.

Werken aan een inclusieve cultuur

Dat vraagt een bijdrage van iedereen. Om onbewuste vooroordelen te herkennen en te zien hoe die ons gedrag en besluitvorming beïnvloeden. Om te benoemen wat de gebruikelijke manier van samenwerken is en hoe de groep omgaat met iedereen die dingen anders doet.

Werken aan een inclusieve cultuur is ook:

- Verkennen van het onbenutte potentieel in het team

- Werken aan verbinding, openheid en lef

- Gespreksvaardigheden ontwikkelen om ongemak te bespreken en doorbreken

Wat wij doen:

  • Inclusiviteit workshops: voor iedereen die zich afvraagt of en hoe het beter kan. Inzicht in onbewuste vooroordelen, ontwikkelen van inclusief gedrag, echt actief luisteren. Of het nu gaat om interculturele diversiteit, gender diversiteit of persoonlijkheid.
  • Diversiteit en inclusie advies: onze experts helpen bij het opzetten van strategie en diversiteitsbeleid en geven advies en acties ter verbetering
  • Workshops Inclusief leiderschap
  • Workshops Feminien en Masculien handelen

Maak werk van een gezonde, inclusieve cultuur. Neem contact op met Petra van Tol: etc