Teamontwikkeling

‘We willen iets, maar het lukt niet’ of ‘er gebeurt steeds iets dat we niet willen’. Of ‘We maken keer op keer met veel energie een teamplan, maar we voeren het nooit uit’. Zijn dit herkenbare uitspraken voor u? Dat heeft alles te maken met teameffectiviteit. Afspraken worden niet nagekomen, er wordt ‘over elkaar’ maar niet ‘met elkaar’ gesproken en veel dingen blijven onbesproken. Een meerderheid van de teams binnen organisaties functioneert onvoldoende effectief.

Door nadrukkelijk te werken aan teameffectiviteit kan snel resultaat worden geboekt. Humancollective heeft veel ervaring op dit gebied en waarborgt met haar aanpak dat een team ook effectief blijft en niet terugvalt in de ‘oude’ situatie.

De achtergrond van effectieve teams.

Onze ervaring leert dat in effectief functionerende teams de leden elkaars perspectief begrijpen en (leren) waarderen. Er is een gedeeld inzicht in de individuele en team kwaliteiten en mogelijke valkuilen. Mochten er zich irritaties en misverstanden voor doen, dan weet ieder waar die vandaan komen en wat een effectieve manier is om er mee om te gaan. Er wordt met andere woorden effectiever gecommuniceerd en samengewerkt dan in minder effectieve teams.

Onze aanpak

Ieder team is weer anders. Daarom verschilt onze aanpak per team, waarbij we op basis van een intake het meest effectieve programma samenstellen. Mogelijke bouwblokken daarbij zijn:

  • Interactieve Team game (bij >8p) als uitdaging en spiegel over de huidige manier van samenwerken
  • Wat maakt een goed team? (criteria van een goed team en zelf-assessment)
  • Lencioni scan (team analyse)
  • Line Dance; teamkwaliteiten en –valkuilen in beeld, verkennen van elkaar perspectieven
  • Kernkwadranten; individueel en in interactie. Doorbreken van ineffectieve patronen tussen teamleden
  • Feedback carrousel
  • Communicatie oefening
  • Commitments aan het team
  • One page team plan
Blijf niet doorgaan op de oude voet als u constateert dat een team niet effectief functioneert en doe er iets aan. Neem contact op met:

Michiel Castelijns
0622941816
michiel@humancollective.nl

MEER OVER MICHIEL
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!