Teamontwikkeling

Teams maken dat organisaties succesvol kunnen zijn. Ze zijn de aanjager voor groei, innovatie en werkplezier. Maar wat maakt een team succesvol? En hoe komt het dat sommige teams jaar in jaar uit zorgelijk blijven presteren? Daarvoor is inzicht in het team nodig.

Een succesvol team begint met mensen die zich bewust zijn van elkaars talent en van hun gezamenlijke kracht. En ook weten van elkaars minder sterke punten en de gezamenlijke blinde vlekken. Zij beseffen dat hun succes juist zit in hun onderlinge verscheidenheid. Zij kennen zichzelf, vertrouwen elkaar, voelen zich op hun gemak met elkaar en beseffen de waarde van ieders talent. Inzicht in het huidige functioneren van het team is een waardevolle stap op weg naar succes. Ons team assessment is ontwikkeld voor teams die verder willen komen en bereid zijn te investeren in onderling begrip.

Ieder team assessment bestaat uit twee stappen.

  1. Individueel assessment

Ons individuele Facet5 assessment geeft een diepgaand beeld over ieder individueel teamlid. De talenten van ieder, het persoonlijkheidsprofiel, zwakke plekken en sterke kanten worden uitgelicht. Uit het Facet5 rapport blijkt in één oogopslag hoe iemand zich verhoudt tot de groep en welke rol binnen het team hem of haar het beste past.

  1. Team assessment

In deze stap gaat het er om wat de dynamiek van een team is; wat is de cultuur van het team, hoe werken onderlinge relaties en heel belangrijk: hoe wordt het werk van het team gemanaged en uitgevoerd.

Gebaseerd op de individuele Facet5-profielen van de teamleden toont de combinatie ervan hoe de voorkeuren van de individuele teamleden samen het werk van een team ondersteunen. Of niet.

Aan de hand van het TeamScape model schetsen we een beeld van ieders natuurlijke voorkeur om hun werk te organiseren en te participeren in het team. Elk TeamScape profiel bevat:

  • De fundamentele benadering van teamleden om problemen op te lossen wanneer ze zich voordoen
  • Hoe ze overkomen op andere mensen, hun natuurlijke sterke punten en valkuilen
  • De mate waarin het team regels en procedures volgt
  • Hoe een team reageert op de intensiteit en stress die gepaard gaat met geschillen

Het team assessment ondersteunt teamleden om begrip op te bouwen, niet alleen over zichzelf, maar ook over de voorkeuren van anderen. Het is dit begrip dat aan de basis ligt van betere relaties binnen het team, meer samenwerking en communicatie.

Zet de eerste stap op weg naar een succesvol team en krijg een werkbaar inzicht in het teamfunctioneren. Neem contact op met:

Michiel Castelijns
0622941816
michiel@humancollective.nl

MEER OVER MICHIEL
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!