Teamscape Teamontwikkeling

Teams zijn de motor van een organisatie. Daarom besteedden wij veel aandacht aan de ontwikkeling van Teamscape. Een instrument waarin succesvolle teamontwikkeling centraal staat.

Onze ervaring leert dat het succes van organisaties staat of valt met effectieve teams. Goed samenwerken en communiceren in teams is voor een belangrijk deel gebaseerd op de combinatie van onze persoonlijkheden. Over welke kwaliteiten beschikken we als team? Wat mist er mogelijk nog om onze doelstellingen te halen? Wat is onze uitdaging als team? Hoe lossen we meningsverschillen en conflicten op? En halen we juist het beste of het slechtste in elkaar naar boven?

Het Teamscape Model

TeamScape teamontwikkeling helpt een beeld te schetsen van wat de natuurlijke voorkeur is van mensen om hun werk te organiseren en te participeren in het team. Elk TeamScape profiel bevat:

  • De fundamentele benadering van teamleden om problemen op te lossen wanneer ze zich voordoen

  • Hoe ze overkomen op andere mensen, hun natuurlijke sterke punten en valkuilen

  • Hoe gelijk of verschillend hun werkvoorkeuren zijn

Teamscape teamontwikkeling

Het Teamscape model helpt teams ook te begrijpen hoe ze tot overeenstemming kunnen komen en geschillen kunnen oplossen. In het bijzonder hun:

  • Natuurlijke of voorkeurbenadering

  • De mate waarin het team regels en procedures volgt

  • Hoe ze kunnen reageren op de intensiteit en stress die gepaard gaat met geschillen

TeamScape ondersteunt individuen om begrip op te bouwen over zichzelf en over de voorkeuren van anderen. Het is dit begrip dat aan de basis ligt van betere relaties binnen het team, meer samenwerking en communicatie.

Het unieke Facet5 TeamScape rapport geeft inzicht, waardoor productiever kan worden samengewerkt, betere resultaten kunnen worden behaald en communicatie soepeler verloopt.

MEER OVER TEAMSCAPE

Wilt u zelf TeamScape workshops gaan faciliteren, neem dan deel aan een eendaagse TeamScape accreditatie. Alles hierover leest u hier.

Blijf niet doorgaan op de oude voet als u constateert dat een team niet effectief functioneert en doe er iets aan. Neem contact op met:

Michiel Castelijns
0622941816
michiel@humancollective.nl

MEER OVER MICHIEL
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!