Organisatieontwikkeling

Meer dan ooit staat werkdruk in de spotlights. Veel organisaties worstelen met het feit dat medewerkers een te hoge werkdruk ervaren, soms zelfs leidend tot burn-outklachten en uitval.

Het is logisch, slim en eerlijk om aandacht te besteden aan het managen van werkdruk. Logisch, want werkdruk is inmiddels een maatschappelijk probleem. Slim, want vanuit organisaties zijn er hoge materiële en immateriële kosten aan verbonden. Eerlijk, want het is sociaal onacceptabel om een ziekmakende werkomgeving in stand te houden.

In onze visie vraagt dit thema om een aanpak op drie niveaus:

1. Organisatiecultuur/systemen

‘Overwerken is stoer’. De geschreven en ongeschreven regels binnen een organisatie zijn vaak een verraderlijk en hardnekkig obstakel als het gaat om het aanpakken van werkdruk. Ook is het belangrijk naar de HR systemen te kijken. Welk type gedrag wordt beloond of juist ontmoedigd? En is dit wat je wilt? Richt je HR systemen zo in dat ze meewerken aan een cultuur waarin medewerkers optimaal kunnen functioneren. Dat doen we door analyse van de organisatiecultuur, check op de HR systemen en een mogelijk advies over aanpassingen.

2. Rol van de leider

De leider, of het nu een directielid of teammanager is, speelt een sleutelrol in het managen van werkdruk. Door het laten zien van voorbeeldgedrag, aandacht geven aan het individu of door het herhalen van een inspirerende visie inclusief hoe ieder daarin kan bijdragen. We verzorgen workshops/trainingen over hoe de leider kan bijdragen aan een inspirerende werkplek waar medewerkers energie van krijgen. Dit kan een onderdeel vormen van de ‘reguliere’ leiderschapstraining of in de vorm van een aparte training of workshop.

3. Medewerker

Het begint met inzicht in welke elementen in het werk stress geven en welke energiebronnen voorhanden en belangrijk zijn. Hoewel sommige dingen niet binnen de invloedssfeer van de individuele medewerker liggen zijn andere zaken wel te beïnvloeden. Zoals binnen teams aandacht besteden aan het creëren van een gemeenschappelijk doel, prioriteiten stellen en het zorgen dat medewerkers elkaar supporten als de druk hoog is.  Wij geloven in een combinatie van inzicht en concrete oplossingen. Daarvoor hebben we YourWorQ© ontwikkeld. Een vragenlijst gericht op het verschaffen van inzicht en intervisie om met de bronnen van werkstress om te kunnen gaan.

Zorg dat werkstress geen gemeengoed wordt binnen je organisatie en bespreek het met:

Tanja Vlug
0655196529
tanja@humancollective.nl

MEER OVER TANJA
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!